Utbildning

 

 

Min senaste avslutade utbildning är Barn och Ungdomsvetenskap 210p på Malmö Högskola. 

Jag började att studera i Augusti 2007 och blev färdig grundskollärare och förskollärare i 20 Januari 2011.
Jag gjorde inga studieuppehåll trots att Noah föddes Mars 2008 och Bella föddes i Januari 2010.
Detta mycket tackvare att att Björn var pappaledig under hela min studietid.

 

Mitt huvudämne är Barn och Ungdomsvetenskap
Mina sidoämnen är Svenska (Barns tidiga läs- och skrivinlärning), Matematik (från början),
Reggio Emilia & Barn, musik och rörelse- Rytmik som metod (gitarr, drama, dans, sång, rytmik m.m)

 

Innan lärarutbildningen utförde jag 15 månaders värnplikt på p7 Revingehed.
Som kompanibefäl, bekämpningsassistent. Detta innebar att jag var ansvarig att fördela den indirekta elden i strid (granater).
Under tiden läste jag en ledarskapsutbildning på Lunds Universitet. Detta var en väldigt tuff, lärorik och rolig tid i mitt liv.
Jag lärde känna massor av nya människor och lärde även känna en ny del av mig själv.

 

 

 På gymnasiet läste jag Naturvetenskap på Katedralskolan i Lund. Tog studenten 2004.